SINAV MOTİVASYONU

SINAV MOTİVASYONU

SINAV MOTİVASYONU

Motivasyon insanın istek ve ihtiyaçlarının farkında olması ve bunları gerçekleştirmek için harekete geçmesidir. Sınava girecek olan öğrencinin motivasyonu, başarısını doğrudan etkileyecek en önemli etkendir. Her öğrenci sınav öncesi kendince eksik hissedecek, geleceği ile ilgili endişeleri olacak ve dolayısı ile motivasyonu düşecektir. Sınav öncesi her öğrencide farklı gözlenen motivasyon aslında başarıya giden yolda en iyi destektir. Sınav kaygısı gibi, sınav motivasyonu da her öğrencide farklı yaşanacaktır. Kimi öğrencide normal düzeyde iken kimi öğrencide aşırı düzeydedir. Aşırı düzeyde motivasyon eksikliği olan öğrenci kendini başarısız olarak nitelendirmiş, çalışmayı bırakmış, kendini olumsuz düşüncelerle sınırlamıştır. Bu düzeyde motivasyon eksikliği olan öğrencilerin mutlaka uzman desteği alması gerekir. Ancak normal düzeyde motivasyon kaybı yaşayan öğrenciler için bazı öneriler vardır.

Öncelikle sınava girecek öğrencinin kendisini huzursuz edecek ortam, kişi ve olaylardan en azından sınavı atlatana kadar uzak durması doğru olandır. Aynı şekilde etrafında aşırı kaygı ya da sınav heyecanı yaşayan arkadaşlarından da uzak durması gerekir. Çünkü huzursuz olan öğrenci olumsuz düşüncelere kapılacak, korkuları gözünde büyüyecek, başaramayacağını düşünecek ve motivasyonu düşecektir. Her öğrenci sınava mutlaka hazırlanacaktır. Ancak sınava doğru hazırlandığını bilen bir öğrenci ile sınav korkusu yüzünden motivasyonu düşen birinin başarısı asla bir olmayacaktır. Sınava doğru hazırlanan öğrenci kendini hazır ve yeterli hissedecektir ve bu sınavda ona yardımcı olacak motivasyonu yaratacaktır. Bilinmesi gereken şudur; her başarının arkasında çalışmak vardır. Çalışan bir öğrenci mutlaka bir şeyler kazanacaktır.

Öğrenci gerek ailesi, gerek çevresi, gerek gelecek endişesi ile sınavı tek şansı olarak görmeye başlayıp, endişeleri olması gerekenden fazlalaştığında hiçbir zaman kendisi yeterli hissedemeyecek ve kendine karşı dürüst olamayacaktır. Kendine karşı söylediği yalanlar sonucunda ise depresyon veya hayal kırıklığı oluşacağı kabul edilmelidir. Bu noktada bilinmesi gereken bunun sadece bilgilerini ölçen bir sınav olacağı, dünyanın sonu olmadığı, sınavı kazanan öğrencilerden bir farklı olmadığı ve çalışarak başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığı ve en güzel motivasyonun kendi kendine yapılan motivasyon olduğudur.

Öğrencinin her zaman bir çalışma listesi vardır. Ancak bazı öğrenciler sınava o kadar kendini kaptırır ki kendine zaman ayırmaz. Çalışmaya zaman ayrıldığı kadar sosyal aktivitelere de zaman ayrılmalıdır. Bu şekilde belirli zamanlarda ders çalışıp, boş zamanlarında ise sosyal aktivitelerde bulunarak motivasyon arttırılmış olacaktır.

Sınav motivasyonunda en büyük destek ailelerdir. Aileler sınav süresince öğrencilerine destek olmalı ve öğretmenleri ile sürekli irtibat halinde olarak gelişimlerini takip etmelidir. Sınava hazırlanma sürecinde hassas olan çocuklarının her koşulda yanında olacaklarını, başaracaklarına olan inançlarını her fırsatta hissettirmeleri gerekir. Özellikle bu dönemde çocuklar hiçbir arkadaşı ya da akrabasıyla kıyaslanmamalıdır. Her çocuk kendine has ve özeldir. Her çocuğun kendine has yeteneği vardır.

Ailelerin sınavı kazanmayı bir iş, bir görev, bir sorumluluk haline getirmemeleri gerekir. Sınavı kazanması için ona yapılan destekler asla yüze vurulmamalıdır. Her aile kendi çocuğunun ne istediğine, fikirlerine kulak vermeli, önemsemelidir.

Herkes emeğinin karşılığını mutlaka alacaktır. Başarının anahtarı kendine güvenmek, yaptığın işe odaklanmak, başaracağına inanmak, enerjini doğru kullanmaktan geçer. Öğrencilerin bu hassas dönemlerini ailelerinin desteği ile en az stresle atlatmaları için bu önerilere uymak gerekir. Daima pozitif olmalı ve pozitif insanlarla zaman geçirilmelidir.